In dit blog worden de zes belangrijkste aspecten van een stichting besproken en is daarom bij uitstek geschikt voor ondernemers die erover nadenken om een stichting op te richten. Neem voor verder juridisch advies of maatwerk contact op met een jurist van Claws! ...

De werkgever heeft een aantal verplichtingen als het gaat om re-integratie van een arbeidsongeschikt geworden werknemer. Deze regels hebben tot doel het voorkomen dat de werknemer in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (“WIA”) belandt en dus langdurig thuis zit. Het juridisch kader over...

Een aandeelhoudersovereenkomst naast de statuten is erg nuttig en soms zelfs noodzakelijk. Welke afspraken neem je nu eigenlijk op in de statuten, en welke in een aandeelhoudersovereenkomst? Waarom eigenlijk een aandeelhoudersovereenkomst? Het gebruik van een aandeelhoudersovereenkomst naast de statuten komt veel voor....

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarmee de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer kan beëindigen. Dit type overeenkomst is geregeld in artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek. Het kan in tal van situaties gebruikt worden. Hiervoor is geen tussenkomst van het UWV of de...

In het onderstaande vlog vertel ik waarom goede afspraken maken tussen zakenpartners belangrijk is. Ook ga ik kort in op de verschillende contracten die je hiervoor kunt gebruiken. https://www.youtube.com/watch?v=ey7Px62pJCg In het verdiepende blog hieronder ga ik verder in op het verschil tussen 2 documenten die hiervoor worden...

https://www.youtube.com/watch?v=iqLWyeVU6r0 Bekijk hier mijn video over het boetebeding! Het boetebeding wordt vaak in contracten opgenomen in combinatie met een concurrentiebeding of relatiebeding. Het houdt een bepaling in een overeenkomst in waarin is opgenomen dat wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt, of juist niet plaatsvindt, de ene partij...